Privacy Policy

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Hotel Bilstein. U dient zich ervan bewust te zijn dat Hotel Bilstein niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Hotel Bilstein respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoon- of bedrijfsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Hotel Bilstein of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te krijgen over herkomst, ontvanger en doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U heeft ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te verlangen. Hierover en over andere vragen betreffende het onderwerp gegevensbescherming kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

SSL
Deze website gebruikt om veiligheidsredenen en ter beveiliging van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, bijvoorbeeld een boeking plaatsen, die u aan ons als website-exploitant stuurt, een SSL-versleuteling. Een versleutelde verbinding herkent u daaraan, dat de adresregel van de browser van “http://” in “https://” verandert en aan het slotje in uw browserregel. Wanneer de SSL-versleuteling geactiveerd is, kunnen de gegevens, die u aan ons stuurt, niet door derden meegelezen worden.

Server-logbestanden
De provider van de website verzamelt automatisch gegevens en slaat die op in zogenaamde server-logbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorstuurt. Dit zijn:
– IP-adres
– tijdstip van de serveraanvraag
– hostnaam van de bezoekende computer

– browsertype en browserversie
– gebruikt besturingssysteem
– referrer URL

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. Basis voor de gegevensverwerking is art. 6 par. 1 lid b AGV, dat de verwerking van gegevens ter naleving van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat.

Boekings/contactformulier

Wanneer u ons per formulier aanvragen toestuurt, worden uw gegevens uit het formulier, inclusief de daarin door u aangegeven contactgegevens, voor de verwerking van de aanvraag en voor eventuele vervolgvragen bij ons opgeslagen. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door. De verwerking van de in het formulier ingevoerde gegevens gebeurt dus uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 par. 1 lid a AGV). U kunt deze toestemming op elk moment herroepen. Daarvoor is een informele mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsprocessen, die tot aan de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onverlet. De door u in het formulier ingevoerde gegevens blijven bij ons, totdat u ons om verwijdering vraagt, uw toestemming voor opslag herroept of het doel voor de gegevensopslag. Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaringstermijnen – blijven onverlet.

Google Maps
Deze site gebruikt via een API de kaartenservice Google Maps. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Voor het gebruik van de functies van Google Maps is het nodig om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt in de regel aan een server van Google in de USA doorgegeven en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Het gebruik van Google Maps gebeurt in het belang dat u ons gemakkelijker kunt vinden op de door ons op de website aangegeven plaats. Dit is een legitiem belang in de zin van art. 6 par. 1 lid f AGV.

Google Analytics
Onze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics gebruikt zogenaamde “cookies”. Dat zijn tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en daardoor een analyse mogelijk maken van de gebruikmaking van de website door u. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaliter aan een server van google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. De opslag van Google-Analytics-cookies gebeurt op basis van art. 6 par. 1 lid a AGV.

Facebook plug-in
Op onze website is een plug-in van het sociale netwerk Facebook, aanbieder Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, geïntegreerd. De Facebook-plug-in staat in de footer op onze site. Wanneer u onze pagina’s bezoekt, wordt via de plug-in een directe verbinding tussen uw browser en de facebook-server gemaakt. Facebook ontvangt daardoor de informatie, dat u met uw IP-adres onze site heeft bezocht. Wanneer u de Facebook „Vind ik leuk-button“ aanklikt terwijl u in uw Facebook-account bent ingelogd, kunt u de inhoud van onze pagina’s aan uw Facebook-profiel linken. Daardoor kan Facebook het bezoek aan onze pagina’s aan uw gebruikersaccount toewijzen. Wij wijzen erop, dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de doorgegeven gegevens en van het gebruik ervan door Facebook. Wanneer u niet wilt, dat Facebook het bezoek aan onze pagina’s aan uw Facebook-gebruikersaccount kan toewijzen, moet u uitloggen uit uw Facebook-gebruikersaccount.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Hotel Bilstein of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar beveiligde servers van Hotel Bilstein of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.